Kompensasjonsordning 2

KOMPENSASJONSORDNING 2 FOR NÆRINGSLIVET-

RELATERT TIL CORONAVIRUSET:

21. desember 2020 ble forskriften til kompensasjonsordning 2 vedtatt. Den nye ordningen er i stor grad en videreføring av den forrige kompensasjonsordningen for næringslivet. Til forskjell fra den forrige ordningen er det denne gangen Brønnøysundregistrene som skal administrere ordningen. Kompensasjonsordning 2 gjelder virksomheter med minst 30 % omsetningsfall i forhold til samme periode i fjor. Ett av vilkårene er at omsetningsfallet i hovedsak må skyldes korona-viruset.

Mer informasjon om ordningen finner du på nettsiden kompensasjonsordning.no Søknadsperiodene i ordningen er slik:

 • Sept/okt 2020
 • Nov/des 2020
 • Jan/feb 2021
 • Mar/apr 2021 (forslag)

Her vil vi gi litt nærmere informasjon om ordningen.

FASTE, UUNNGÅELIGE KOSTNADER

Ordningen vil kompensere forhåndsbestemte kostnader og ikke tap av inntekt. De kostnader det kan søkes tilskudd om, er de samme faste uunngåelige kostnadene som for kompensasjonsordning 1. Dette gjelder kostnader som kan henføres til disse postene i den skattemessige næringsoppgaven:

 • post 6300 Leie av lokaler, men begrenset til kostnad for næringslokaler
 • post 6310 i Næringsoppgave 1, leasingleie av bil
 • post 6340 Lys og varme
 • post 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold, men bare i den grad kostnaden utgjør offentlige avgifter og gebyrer
 • post 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • post 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.), men begrenset kun til kostnad for revisjon og regnskap
 • post 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • post 7040 Forsikring og avgift på transportmidler
 • post 7490 Kontingenter, men bare i den grad kostnaden er fradragsberettiget
 • post 7500 Forsikringspremie

I tillegg skal netto rentekostnader på gjeld til banker mv etter fradrag for renteinntekter trekkes fra.

Foretak som omsetter tjenester der levende dyr er del av tjenesteleveransen, har en særregel som gjør at de kan ta med kostnader til dyrestell, fôr og veterinær.

Kostnadene kan ikke settes høyere enn det som var avtalt per 1.september 2020. Eksempelvis kan en endring i husleieavtale som er gjort etter 1.september 2020 ikke legges til grunn i søknaden. Har man imidlertid fått redusert husleie fra utleier skal den reduserte husleien legges til grunn.

GRUNNLAG FOR SØKNADER – HVORDAN SØKE

Grunnlaget for utarbeidelse av søknader er et ajourført regnskap for hver enkelt periode. Ordningen legger opp til at alle inntekter og kostnader skal være henført til den perioden de gjelder. Det betyr som et eksempel at et salg i oktober skal henføres til oktober selv om varen eller tjenesten først er fakturert med dato i november eller senere. På bakgrunn av det korrekte regnskapet utarbeides det en oppstilling/beregning som grunnlag for selve søknaden. I den forbindelse skal det også gjennomføres forhåndsbestemte kontrollhandlinger av grunnlaget før søknaden til slutt skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor før den sendes inn. Arbeidet med utarbeidelse av grunnlag, søknad og bekreftelse vil kunne ta noe tid, og derfor kan det være lurt å gjøre en overordnet vurdering for å se hvor stort beløp man kan forvente å få før selve grunnlag- og søknadsprosessen påbegynnes.

SØKNADSFRISTENE

Søknadsskjemaet for de to første tilskuddsperiodene blir tilgjengelig fra 18. januar. Søknadsfristen for disse to periodene, altså september/oktober 2020 og november/desember 2020, er satt til 14. mars.

Søknader for tilskuddsperioden januar/februar 2021 kan sendes inn fra 15. mars. Her er siste søknadsfrist 15. mai. Når det gjelder den siste søknadsperioden mar/apr 2021 er dette avhengig av godkjenning fra ESA, og søknadsfrist er derfor ikke publisert.

HVEM KAN SØKE OM TILSKUDD?

De fleste foretak med skattepliktig virksomhet i Norge kan søke om tilskudd, gitt at nærmere vilkår er oppfylt. De som faller utenfor ordningen er de samme som sist; finansskattepliktige, petroleumsskattepliktige, de som driver med produksjon og distribusjon av elektrisitet, flyselskaper og barnehager. I tillegg faller fisjonerte selskaper utenfor, når fisjon er registrert gjennomført i Foretaksregisteret 1. januar 2020 eller senere.

KRAV OM 30 PROSENT OMSETNINGSNEDGANG

For å kunne søke om tilskudd må foretaket som nevnt kunne vise til minst 30 prosent omsetningsnedgang som i hovedsak er relatert til korona-viruset.

Omsetningsnedgangen skal i utgangspunktet vurderes ut fra omsetning i tilsvarende periode forrige år. Dette innebærer at:

 • Omsetning i sept./okt. 2020 sammenlignes med omsetning i sept./okt. 2019
 • Omsetning i nov./des. 2020 sammenlignes med omsetning i nov./des. 2019
 • Omsetning i jan./feb. 2021 sammenlignes med omsetning i jan./feb. 2020

Som nevnt er det foreslått å utvide ordningen til også å omfatte perioden mar/apr 2021, men her har vi foreløpig ikke noe mere informasjon om sammenligningsperiode.

Foretak som er registrert mindre enn ett år tidligere enn tilskuddsperioden, skal sammenligne omsetningen i perioden med omsetningen i januar/februar 2020. Dette er også mulig for foretak som var registrert tidligere, men som ikke hadde omsetning i den ordinære sammenligningsperioden. Dette vil typisk være aktuelt for virksomheter som var i oppstartsfasen i sammenligningsperioden, uten å ha omsetning.

HVORDAN BEREGNE TILSKUDD?

Tilskuddet beregnes med hjelp av denne formelen:

Faste uunngåelige kostnader * Omsetningsfall i prosent * Justeringsfaktor = Tilskudd

Justeringsfaktoren er satt til:

 • September/oktober 2020:      0,70
 • November/desember 2020:   0,85
 • Januar/februar 2021:              0,80
 • Mar/apr 2021:                         0,80

Justeringsfaktoren gir i praksis uttrykk for hvor stor andel av de faste uunngåelige kostnadene foretaket får dekket via tilskuddsordningen. 

Tilskuddet kan ikke overstige omsetningsfallet målt i kroner.

BEGRENSNING FOR FORETAK MED UNDERSKUDD

Foretak som hadde underskudd før skattekostnad i siste regnskapsår, får tilskuddet begrenset av det tidligere underskuddet. Siste regnskapsår er for de fleste 2019, men for de med avvikende regnskapsår er det regnskapsåret som avsluttes før 1. mars 2020 som skal brukes.

Dersom foretaket har hatt forbedret resultat før skattekostnad i januar og februar 2020 kan dette benyttes i stedet for 2019.

TILSKUDD PÅ MINST 5 000 KRONER NØDVENDIG

Dersom beregnet tilskudd blir mindre enn 5 000 kroner for tilskuddsperioden, blir ikke beløpet utbetalt.

Når tilskuddet utgjør minst 5 000 kroner, utbetales hele beløpet.

KONSERN KAN VELGE

Konsernselskaper må forholde seg til samme vilkår og beløpsgrenser som andre. Det er likevel et viktig poeng at dersom konsern søker samlet, holder det at konsernet som sådan oppfyller vilkårene som stilles. Dette er nok spesielt interessant i konsern hvor ikke alle konsernselskaper oppfyller vilkåret om å ha egne ansatte.

Dette innebærer at konsernselskaper kan velge å søke individuelt eller felles som konserngruppering.

Vi har fått avklart at valget skal kunne foretas for hver enkelt tilskuddsperiode. Valget som gjøres i den første tilskuddsperioden, binder med andre ord ikke konsernet for senere perioder.

Har du spørsmål om kompensasjonsordningen, søknadsprosedyrer mv?  

Ta gjerne kontakt med oss i Kantall:

Sveinung Mo:   mail: sveinung@kantall.no     tlf 45 60 00 99

Iver Reistad:     mail: iver@kantall.no              tlf 98 20 72 34

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Lorem ipsum dolor sit amet, has tota expetenda honestatis eu, pri te vide verterem menandri. Probo magna utroque ut cum. Pri magna oratio utamur et.

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev vil vi lagre dine personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring, og du samtykker til å motta nyheter fra oss.

Skroll til toppen